Розписка М. Балицького про отримання коштів для Української радикальної партії в Галичині. 26 лютого 1919 р.

Розписка М. Балицького про отримання коштів для Української радикальної партії в Галичині. 26 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту