Телеграма Командувача Холмською групою Військ УНР наказного отамана О. Оcецького Директорії УНР про готовність волинян до реалізації Закону УНР про землю. 17 квітня 1919 р.

Телеграма Командувача Холмською групою Військ УНР наказного отамана О. Оcецького Директорії УНР про готовність волинян до реалізації Закону УНР про землю. 17 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту