Копія Військової конвенції поміж Польщею і Україною, направлена Міністру внутрішніх справ УНР М. Білінському Керуючим справами Директорії УНР М. Мироновичем. 24 квітня 1920 р.

Копія Військової конвенції поміж Польщею і Україною, направлена Міністру внутрішніх справ УНР М. Білінському Керуючим справами Директорії УНР М. Мироновичем. 24 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 29а. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту