Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Мартоса про російські грошові знаки. 25 серпня 1919 р.

Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Мартоса про російські грошові знаки. 25 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту