Меморандум щодо архівної справи на Вкраїні. 11 серпня 1919 р.

Меморандум щодо архівної справи на Вкраїні. 11 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 709. Арк. 28 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту