Генеральна карта Київського намісництва зі Скороченого особливого географічного описання Київського намісництва (“Сокращенное особенное географическое описаніе Кіевской губерніи с частными краткими ж описаніями уѣздовъ, ея составляющихъ, с приложеніемъ при оных губернской и уѣздныхъ карт. 1787 года генваря … дня”). Січень 1787 р. Скорочене особливе географічне описання Київського намісництва складене за розпорядженням графа П. О. Румянцева-Задунайського для подарунку Катерині ІІ, яка збиралася до подорожі на Україну. На відміну від повного варіанту опису Київського намісництва (“Историческое и топографическое описание Кіевской губерніи с частнымъ описаніемъ городовъ и уѣздовъ оныя и съ приложением картъ какъ губернской, такъ городам и уѣздамъ, сочиненное по высочайшему повелѣнію 1787 года генваря 20 дня”) містило не всі карти і плани (відсутні плани міст)

Генеральна карта Київського намісництва зі Скороченого особливого географічного описання Київського намісництва (“Сокращенное особенное географическое описаніе Кіевской губерніи с частными краткими ж описаніями уѣздовъ, ея составляющихъ, с приложеніемъ при оных губернской и уѣздныхъ карт. 1787 года генваря … дня”). Січень 1787 р. Скорочене особливе географічне описання Київського намісництва складене за розпорядженням графа П. О. Румянцева-Задунайського для подарунку Катерині ІІ, яка збиралася до подорожі на Україну. На відміну від повного варіанту опису Київського намісництва (“Историческое и топографическое описание Кіевской губерніи с частнымъ описаніемъ городовъ и уѣздовъ оныя и съ приложением картъ какъ губернской, такъ городам и уѣздамъ, сочиненное по высочайшему повелѣнію 1787 года генваря 20 дня”) містило не всі карти і плани (відсутні плани міст)

ЦДІАК України. Ф. 193. Оп. 2. Спр. 303. Арк. 6. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту