Лист Начальника Військових комунікацій ГУГШ, полковника М. Єщенка до І-го генерал-квартирмейстера ГУГШ щодо формування залізничної сотні. 6 серпня 1918 р.

Лист Начальника Військових комунікацій ГУГШ, полковника М. Єщенка до І-го генерал-квартирмейстера ГУГШ щодо формування залізничної сотні. 6 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 63 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту