Повідомлення міністра охорони здоров’я УРСР Романенка А. Ю. про стан здоров’я громадян у перші дні аварії на Чорнобильській АЕС. 14 травня 1986 р.

Повідомлення міністра охорони здоров'я УРСР Романенка А. Ю. про стан здоров'я громадян у перші дні аварії на Чорнобильській АЕС. 14 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4879. Арк. 87

Leave a Comment

Перейти до вмісту