Лист Катеринославського губернського старости Міністру внутрішніх справ УД щодо встановлення розміру оренди на місця для пароплавних пристаней. 21 серпня 1918 р.

Лист Катеринославського губернського старости Міністру внутрішніх справ УД щодо встановлення розміру оренди на місця для пароплавних пристаней. 21 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 47зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту