Доповідь начальника Київської округи водних шляхів Міністерства шляхів УНР про стан лісових заготівель. 27 травня 1920 р.

Доповідь начальника Київської округи водних шляхів Міністерства шляхів УНР про стан лісових заготівель. 27 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 158. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту