233

233

Закон, ухвалений Радою Міністрів «Про встановлення штатів центральних установ Державного контролю».
03 вересня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3325. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 16–17 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту