Реєстр урядовців 1-го контрольного департаменту. 25 листопада 1918 р.

Реєстр урядовців 1-го контрольного департаменту. 25 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту