Список членів правління Республіканської наукової спілки хірургів Української РСР до якої увійшов професор М. Амосов. 17 вересня 1957 р.

Список членів правління Республіканської наукової спілки хірургів Української РСР до якої увійшов професор М. Амосов. 17 вересня 1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 4853. Арк. 244

Leave a Comment

Перейти до вмісту