Проєкт тимчасового закону про Державного контролера та Товариша Державного контролера. [1918 р.].

Проєкт тимчасового закону про Державного контролера та Товариша Державного контролера. [1918 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту