Дипломатичний паспорт Костя Лоського. 16 вересня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Костя Лоського. 16 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 179. Арк. 1-4 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту