Дипломатичний паспорт урядовця Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Греції Павла Галагана. Червень 1919 р.

Дипломатичний паспорт урядовця Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Греції Павла Галагана. Червень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4441. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту