Лист головного редактора Української Радянської Енциклопедії академіка М. Бажана до Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР щодо авторського колективу «Енциклопедії кібернетики». 21 квітня 1978 р.

Лист головного редактора Української Радянської Енциклопедії академіка М. Бажана до Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР щодо авторського колективу «Енциклопедії кібернетики». 21 квітня 1978 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту