12-4778-3-59-097.jpg

Постанова колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 11 «Про участь Мінприроди України в галузі охорони навколишнього середовища та організацію виконання рішень Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку». 28 серпня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 59. Арк. 94 — 100.

Leave a Comment

Перейти до вмісту