Витяг з довідки Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про стан проектування та будівництва атомних електростанцій, споруджених в УРСР та перспективах їх розвитку в 1976-1980 роках. Лютий 1975 р.

Витяг з довідки Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про стан проектування та будівництва атомних електростанцій, споруджених в УРСР та перспективах їх розвитку в 1976-1980 роках. Лютий 1975 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 1422. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту