Про огляд Українського війська Головним Отаманом військ УНР С. Петлюри у травні 1920 р. та реорганізацію війська. Зі статті В. Чабанівського «Моя поїздка з Головним Отаманом на фронт», надрукована у часопису «Свобода». 25 травня 1956 р.

Про огляд Українського війська Головним Отаманом військ УНР С. Петлюри у травні 1920 р. та реорганізацію війська. Зі статті В. Чабанівського «Моя поїздка з Головним Отаманом на фронт», надрукована у часопису «Свобода». 25 травня 1956 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 2122. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту