Лист гр. Здановської Б. З. до Прем’єр-міністра України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН, як колишньому в’язню єврейського гетто. 4 вересня 2000 р.

Лист гр. Здановської Б. З. до Прем'єр-міністра України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН, як колишньому в'язню єврейського гетто. 4 вересня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту