Відозва Міністерства преси УНР до селян Поділля про перехід Галицької армії на територію великої України. Липень 1919 р.

Відозва Міністерства преси УНР до селян Поділля про перехід Галицької армії на територію великої України. Липень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 126

Leave a Comment

Перейти до вмісту