Свідоцтво про громадянство Української Народної Республіки (рівнозначно паспорту). Без дати.

Свідоцтво про громадянство Української Народної Республіки (рівнозначно паспорту). Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 376. Арк. 12 в зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту