Закон УНР про асигнування у розпорядження Військового міністра 30 мільйонів гривень для розрахунків по постачанню Армії УНР. 30 квітня 1921 р.

Закон УНР про асигнування у розпорядження Військового міністра 30 мільйонів гривень для розрахунків по постачанню Армії УНР. 30 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 479. Арк. 1

Leave a Comment