Про жорстку політику Державного банку стосовно приймання переказів у червонному обчисленні. З протоколу засідання Економічної секції Укрдержплану. 3 січня 1924 р.

Про жорстку політику Державного банку стосовно приймання переказів у червонному обчисленні. З протоколу засідання Економічної секції Укрдержплану. 3 січня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 337. Оп. 1. Спр. 1558. Арк. 4. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту