Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту