Про встановлення нового грошового еквіваленту. З протоколу засідання Ради Народних Комісарів УСРР. Березень 1924 р.

Про встановлення нового грошового еквіваленту. З протоколу засідання Ради Народних Комісарів УСРР. Березень 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 137а. Арк. 56зв. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту