Постанова Ради народних комісарів Української РСР і Центрального Комітету КП/б/У «Про увічнення пам’яті великого діяча української культури, поета-філософа Г. С. Сковороди». 28 лютого 1945 р.

Постанова Ради народних комісарів Української РСР і Центрального Комітету КП/б/У «Про увічнення пам'яті великого діяча української культури, поета-філософа Г. С. Сковороди». 28 лютого 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 4849. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту