Постанова Ради міністрів Української РСР «Про 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди». 6 серпня 1971 р.

Постанова Ради міністрів Української РСР «Про 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди». 6 серпня 1971 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 13. Спр. 5313. Арк. 216

Leave a Comment

Перейти до вмісту