Посвідчення, видане Бунчуковим товаришем при Гетьманові всієї України. 3 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2090. Оп. 1. Спр. 294. Арк. 24.

Посвідчення, видане Бунчуковим товаришем при Гетьманові всієї України. 3 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2090. Оп. 1. Спр. 294. Арк. 24.

Leave a Comment

Перейти до вмісту