І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого. 10 червня 1917 р.

І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого. 10 червня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4092. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту