Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У про організацію виплатних пунктів і охорону цінностей Державного банку. 27 листопада 1947 р.

Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У про організацію виплатних пунктів і охорону цінностей Державного банку. 27 листопада 1947 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 554. Арк. 68. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту