Доповідна записка уповноважених від старшин та козаків 1-го Чорноморського пішого полку голові Ради Залізного Хреста 2-ї Волинської стрілецької дивізії про розгляд питання отримання чорноморцями ордену. Квітень 1921 р.

Доповідна записка уповноважених від старшин та козаків 1-го Чорноморського пішого полку голові Ради Залізного Хреста 2-ї Волинської стрілецької дивізії про розгляд питання отримання чорноморцями ордену. Квітень 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2254. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 169зв.

Leave a Comment