Обіжник Державного банку СРСР з описом ознак фальшивих банкових білетів. 19 квітня 1947 р.

Обіжник Державного банку СРСР з описом ознак фальшивих банкових білетів. 19 квітня 1947 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 18. Спр. 766. Арк. 17. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту