Перший Універсал Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.

Перший Універсал Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту