С. Шелухін. Памяті М. Міхновського. 15 червня 1924 р.

С. Шелухін. Памяті М. Міхновського. 15 червня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 230

Leave a Comment

Перейти до вмісту