Вирізка з газети «Німецька преса про приїзд гетьмана». 4 вересня 1918 р.

Вирізка з газети «Німецька преса про приїзд гетьмана». 4 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 295. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту