Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статті в англійській пресі щодо становища в Україні. 21 жовтня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статті в англійській пресі щодо становища в Україні. 21 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 62.

Leave a Comment

Перейти до вмісту