Довідка Державного банку СРСР по УРСР про стан грошового обігу в Українській РСР. 8 червня 1955 р.

Довідка Державного банку СРСР по УРСР про стан грошового обігу в Українській РСР. 8 червня 1955 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 9. Спр. 1109. Арк. 3. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту