Авіаційне бомбардування. Фото з трофейного фотоальбому (1942-1943 рр.).

Авіаційне бомбардування. Фото з трофейного фотоальбому (1942-1943 рр.).

ЦДАВО України. Ф. 3676. Оп. 4. Спр. 104. Арк. 304

Leave a Comment