Лист Начальника Групи інтернованих військ УНР Генеральному інспектору Війська УНР з проханням надіслати 200 вояків до табору Щипйорно для приведення табору в належний стан. 1 лютого 1922 р.

Лист Начальника Групи інтернованих військ УНР Генеральному інспектору Війська УНР з проханням надіслати 200 вояків до табору Щипйорно для приведення табору в належний стан. 1 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2426. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 57

Leave a Comment