Видання Української господарської академії на виставці [1923 р.]. З часопису «Літопис».

Видання Української господарської академії на виставці [1923 р.]. З часопису «Літопис».

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 63зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту