Проєкт Меморандуму про голод в Україні Всеукраїнської спілки діячів місцевих народних само врядувань у Польщі до муніципалітетів та земських управ держав усього світу про пограбування та руйнування побуту українського хліборобського люду російськими окупантами, із закликом допомогти голодному населенню України та змусити московських окупантів надати доступ представників допомогових організацій для справедливого розподілу допомоги. 20 червня 1922 р.

Проєкт Меморандуму про голод в Україні Всеукраїнської спілки діячів місцевих народних само врядувань у Польщі до муніципалітетів та земських управ держав усього світу про пограбування та руйнування побуту українського хліборобського люду російськими окупантами, із закликом допомогти голодному населенню України та змусити московських окупантів надати доступ представників допомогових організацій для справедливого розподілу допомоги. 20 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4424. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту