Облігація позички «Свобода» Тимчасового уряду Росії вартістю 100 рублів, яка ходила нарівні з грошовими знаками відповідно до постанови Генерального Секретаріату УЦР від 21 грудня 1917 р. 1917 р.

Облігація позички «Свобода» Тимчасового уряду Росії вартістю 100 рублів, яка ходила нарівні з грошовими знаками відповідно до постанови Генерального Секретаріату УЦР від 21 грудня 1917 р. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 15. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту