Лист члена Українського комітету по збору жертв для голодуючих в Україні в Подєбрадах О. Безпалка Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про потребу в інформаційному матеріалі для влаштування заходів для збору коштів. 27 липня 1922 р.

Лист члена Українського комітету по збору жертв для голодуючих в Україні в Подєбрадах О. Безпалка Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про потребу в інформаційному матеріалі для влаштування заходів для збору коштів. 27 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту