Титульний аркуш кошторису на відновлення пошкоджень в Митрополичому будинку. Вересень 1918 р.

Титульний аркуш кошторису на відновлення пошкоджень в Митрополичому будинку. Вересень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 180. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту