Стаття [Д. Медвецького] “1 Листопад”. 1936 р.

Стаття [Д. Медвецького] “1 Листопад”. 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 622. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту