Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про належитість під час відпусток. 19 червня 1919 р.

Розпорядження Диктатора ЗОУНР Є. Петрушевича Начальній команді Галицької армії про належитість під час відпусток. 19 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 85. Арк. 434

Leave a Comment

Перейти до вмісту