13-1-22-2133-076

13-1-22-2133-076

Лист Голови Комісії у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів М. Науменка до Представника Президента України по Чернігівській області В. Мельничука щодо роз'яснень окремих положень Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР».
12 лютого 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2133. Арк. 75, 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту