13-1-22-3554-001.jpg

Закон України «Про ратифікацію поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар». 22 листопада 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту